تماس با کلینیک دکتر حق گذار

 آدرس : اتوبان مدرس از شمال به جنوب - الهیه - نرسیده به مریم شرقی - روبروی بانک ایران زمین - پلاک 9 - طبقه 5 - واحد 18
+شماره های تماس با کلینیک : 46- 26211844 21 98

+بیمارستان دی : 9- 88797111 21 98
 
+بیمارستان تهران : 5- 88821021 21 98


 info@drhaghgozar.net : آدرس پست الکترونیک

 drhaghgozar@gmail.com

Read more
Hide